Medijske objave

In memoriam Juraj Gracin (1938 - 2021)

čet, 29. IV. 21.

Dana 28. travnja 2021. umro je Juraj Gracin.


Ovim putem u ime Vijeća Glazbenih večeri u Sv. Donatu, želim izraziti sućut njegovoj obitelj ali i podsjetiti na ulogu koju je gospodin Gracin imao na Glazbenim večerima u Sv. Donatu.


Juraj Gracin bio je tajnik i član Upravnog odbora, član i rukovoditelj Programskog odbora, Umjetničkog savjeta te zatim i umjetnički ravnatelj Večeri. U radu Večeri sudjelovao je devetnaest uzastopnih godina!


Bio je strastveni zagovornik i promicatelj rane glazbe unutar programa, kako je on naziva, glazbene priredbe, tijekom sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća. Uz podršku brojnih hrvatskih muzikologa, glazbenih urednika i skladatelja (Lovre Županovića, Branka Polića, Erike Krpan, Jagode Martinčević, Seadete Midžić, Milka Kelemena i drugih) koji su Gracinu ali povjesničaru umjetnosti i medievalistu Marijanu Grgiću, dali svesrdnu podršku, započeli su koncerti koji su Večeri učinile prepoznatljivima na europskoj festivalskoj mapi.


Taj je korak osigurao dolazak izuzetnih ansambala za ranu glazbu poput Pro Cantione Antiqua, The Early Music Consort of London, Joculatores upsalensis, ansambla Renesans, The Preatorius Consort, Landini Consort, Perceval i brojnih drugih, te isto tako i nastupe brojnih domaćih ansambala zaluđenih idejom autentične izvedbe rane glazbe kao što su Syntagma musicum ili pak Igor Pomykalo. Najljepši rezultat tog entuzijazma bilo je osnivanje Zadarskih madrigalista, ansambla koji je uz gostujuće ansamble, izuzetno uspješno i iznutra gradio taj specifični zadarski glazbeni identitet. U vrijeme njegova rada osnovan je Urbofest, potprogram Večeri koji je ranu glazbu doveo na gradske ulice i trgove.


Osobito me čini tužnom činjenica da dr. Gracin nije doživio 61. Glazbene večeri u Sv. Donatu, izdanje u kojemu se na Večeri ponovno vraća rana glazba. Ona je naime bila prisutna i svih godina nakon prestanka njegovog angažmana na Večerima, no na fragmentaran način. Godine 2019. novim je Pravilnikom Večeri kojega je donijelo Vijeće GVD, jasno naznačeno da se program njeguje na dvije programske odrednice; „komornu glazbu s posebnim naglaskom na rad Zadarskog komornog orkestra i ranu to jest srednjovjekovnu i renesansnu glazbu s posebnim naglaskom na lokalnu, nacionalnu i međunarodnu baštinu istog područja…“


Angažmanom muzikologinje Katarine Livljanić, Zadranke sa stalnom adresom u Baselu (profesorica pri Scholi Cantorum Basiliensis, jednom od najznačajnijih studija rane glazbe u svijetu), a koja možda ne bi bila tako očarana ranom glazbom da je nije imala priliku slušati na Glazbenim večerima u Sv. Donatu, baš u vrijeme kada je na njima radio Juraj Gracin, postignut je dogovor Vijeća Večeri o nužnosti povratka rane glazbe kao zasebnog i cjelovitog bloka događanja.


Ove godine u čast dr. Gracinu, na Večerima će, ukoliko epidemiološka situacija dopusti, odzvanjati zvuci izuzetnih europskih ansambala za ranu glazbu, o ranoj glazbi će se pričati i debatirati, a uz muzikološko vodstvo otvorit će se i neke od zadarskih riznica rane glazbe.

 

Dina Bušić,
Predsjednica Vijeća Glazbenih večeri u Sv. Donatu

NOVOSTI

Utorak, 06. 07. |

Svečano otvaranje Glazbenih večeri u Sv. Donatu

Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije

Dirigent: Ivan Hut
Klavir: Lovro Marušić

B. Papandopulo: Treći koncert za klavir i orkestar

više

Program 2021

O FESTIVALU

Glazbene večeri u Sv. Donatu pokrenute su zahvaljujući entuzijazmu tadašnjega mladog glazbenika, danas jednoga od najvećih hrvatskih dirigenata, Zadranina Pavla Dešpalja. Na osnivanje Večeri potaknule su ga dvije želje - da crkva sv. Donata postane koncertni prostor i da Zadar ponovno dobije vlastiti orkestar.

Za potrebe održavanja Večeri, Pavle Dešpalj osnovao je Zadarski komorni orkestar, koji je 1961. inauguriran na prvom koncertu Glazbenih večeri u Sv. Donatu. Večeri su otvorene praizvedbom skladbe Moba za gudače, koju je posebno za tu priliku skladao njegov otac, Šime Dešpalj.

Zadarska predromanička rotonda tako je, nakon tisućugodišnjeg sna, otvorila svoja vrata publici koja je idućih šest desetljeća mogla uživati u vrhunskim glazbenim izvedbama u tom prostoru iznimne arhitekture i akustike.

Prva je faza festivala protekla u nastojanju da se u Zadar dovedu istaknuta imena svjetske i domaće reproduktivne glazbene umjetnosti, ali i da se uz pomoć Večeri osnaže vlastite, zadarske snage, koje bi ravnopravno sudjelovale u programu.

Od 1975. do 1990. znatan dio programa bio je posvećen ranoj glazbi, što je Večeri učinilo prepoznatljivima u Europi i svijetu. Bilo je to doba velikoga proboja rane glazbe, vrijeme u kojem se na Starom kontinentu entuzijazam za nju javio gotovo istovremeno kad i na zadarskoj pozornici. To je razdoblje koje se pamti po gostovanjima izuzetnih stručnjaka i umjetnika iz različitih dijelova svijeta koji su strastveno istraživali i izvodili glazbu srednjega vijeka, renesanse i baroka.

Nakon dramatičnog prekida 1991. godine, Večeri su nastavile s radom, prkosno održavajući kontinuitet čak i u ratnom vihoru pod granatama 1992. i 1993. godine, ali i razvijajući koncept koji će se održati do danas. On se temelji na biranim simfonijskim i komornim koncertima, uz ranu glazbu, ali zadržava fokus na predstavljanju zadarskih skladatelja i izvođača.

Uz nastupe nacionalnih i međunarodnih orkestara i ansambala, gostovanja eminentnih domaćih i inozemnih umjetnika, kontinuiranu suradnju Glazbene večeri u Sv. Donatu održavaju sa Zadarskim komornim orkestrom. Osim toga, na svojim ljetnim glazbenim pozornicama, Večeri su sigurna platforma za nastupe svih akademski obrazovanih zadarskih glazbenika, ali i prigoda da se ne zaborave i oni Zadrani koji su obilježili povijest glazbe, poput Blagoja Berse, Igora Kuljerića, Franza von Suppèa i drugih.

Danas Glazbene večeri u Sv. Donatu uživaju ugled najstarijega zadarskog festivala i jednoga od najstarijih hrvatskih glazbenih festivala, a zahvaljujući njima, crkva sv. Donata, simbol Zadra, prepoznata je kao jedna od najvažnijih europskih glazbenih pozornica!

UMJETNIČKI RAVNATELJ

Jurica Šoša

Jurica Šoša (Zadar, 1981.) diplomirao je klavir na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Đorđa Stanettija, gdje je kasnije završio i poslijediplomski studij. Tijekom školovanja osvojio je nekoliko nagrada na natjecanjima, a najznačajnije među njima su prva nagrada na državnom natjecanju Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga (2001.), posebna nagrada Hrvatskog društva skladatelja za najbolju izvedbu djela hrvatskog autora (1998.), te Rektorova nagrada sveučilišta u Zagrebu (2002.). 

Od 2003. godine predaje glasovir u Glazbenoj školi Blagoje Bersa u Zadru. Od 2006. do 2016. godine bio je dirigent Hrvatskog pjevačkoga glazbenog društva "Zoranić", a od 2010. godine umjetnički je ravnatelj Glazbenih večeri u sv. Donatu.

VIJEĆE

Dina Bušić

Predsjednica vijeća

Dina Bušić (Zadar, 1979.) diplomirala je muzikologiju na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. S Glazbenim večerima u sv. Donatu povezana je još od 2001. godine kada je radila kao studentica volonterka, a potom ih pratila kao novinarka Jutarnjeg lista, Zadarskog lista i Hrvatskog radija. Od 2005. do 2015. radila je u produkciji Večeri i drugih manifestacija klasične glazbe u sklopu HNK Zadar, na području produkcije, stručnih muzikoloških poslova i marketinga. Unutar tog razdoblja razvijala je glazbene cikluse koji i danas čine bazu koncertnog života Grada. 

Nakon višegodišnjih nastojanja da Zadar dobije javnu ustanovu koja će se baviti glazbenom produkcijom i usmjeravati i voditi koncertni život Zadra, Bušić je 2015. godine, postala ravnateljicom Koncertnog ureda Zadar. U tom je razdoblju Koncertni ured Zadar od osnivača dobio na upravljanje prostore Kneževe palače te uz postojeće glazbene cikluse, formirao niz novih programa u novoobnovljenom prostoru. 

Od 2019. godine Dina Bušić je pročelnica Upravnog odjela za kulturu i šport Grada Zadra te predsjednica Vijeća Glazbenih večeri u Sv. Donatu. Dina Bušić autorica je i urednica dviju monografija; Zadarski komorni orkestar - Orkestar zadarske čežnje (2015.) i 70 godina Glazbene škole Blagoje Bersa (2017.).

Ante ćurković

Ante Ćurković (Zadar, 1985.) pomoćnik je pročelnika za EU fondove Grada Zadra. Magistrirao je politologiju na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, smjer javne politike, menadžment i razvoj te Europski studiji. Sudjelovao je na brojnim edukacijama i seminarima na temu komunitarnih politika EU, regionalnog i lokalnog razvoja i EU fondova.

Od 2013. godine aktivno radi na poslovima koordinacije i upravljanja EU projektima koji su usmjereni regionalnom i lokalnom razvoju, razvoju civilnog društva, ruralnom razvoju, energetskoj učinkovitosti, unaprjeđenju infrastrukture, poticanju razvoja poduzetništva i zapošljavanja na regionalnoj i lokalnoj razini.

Posljednjih godina u Upravnom odjelu za EU fondove Grada Zadra primarno se bavi pripremom i provedbom projekata financiranih kroz programe Europske unije koji su usmjereni na lokalni razvoj i unaprjeđenje infrastrukture.

Branko Dukić

Branko Dukić (Zadar, 1966.) medicinski fakultet završava u Rijeci 1992. godine te se kao doktor medicine vraća u Zadar gdje započinje staž u Općoj bolnici Zadar. Nedugo nakon početka stažiranja, u rujnu 1992. odlazi u Domovinski rat te pristupa 134. gardijskoj brigadi koja se ubrzo transformira u TG 134. Osnivanjem 84. gardijske bojne u Zadru postaje njihov pripadnik kao profesionalni vojnik u svojstvu liječnika. Do obnašanja dužnosti gradonačelnika radio je na mjestu pročelnika Odjela ginekologije i opstetricije u Općoj bolnici Zadar na čijem je čelu gotovo 13 godina. Za gradonačelnika Zadra izabran je 2017. godine.

Ante Gverić

Ante Gverić rođen je 1977. u Zadru. Završio je dvogodišnji studij filozofije  i četverogodišnji studij teologije na Filozofsko-teološkom Institutu Družbe Isusove u Zagrebu afilijiranom papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je arhivistiku na Odsjeku za informacijske znanosti.

Na Sveučilištu u Zadru doktorirao je 2016. godine, a od 2019. naslovni je docent. Od 2012. obnaša dužnost ravnatelja Državnog arhiva u Zadru.

Linda Ivić Bijuklić

Linda Ivić Bijuklić završila je studij violine 1983. godine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Josipa Klime. Iste godine vraća se u rodni Zadar i počinje raditi kao nastavnica violine u Glazbenoj školi Blagoje Bersa gdje radi i danas. U Zadarskom komornom orkestru svira od 1980. godine, gdje sudjeluje u organizaciji rada te je i predsjednica Udruge Zadarski komorni orkestar. S Dragom Novakom, Petrom Vrbančićem i Vladimirom Lukasom osniva gudački kvartet Zadarskog komornog orkestra. Od 1985. godine svirala je u ansamblu za ranu glazbu Zadarski madrigalisti gdje je bila jedan od umjetničkih voditelja do 2004. godine.

Melita Ivković

Melita Ivković (Zadar, 1976.), od prosinca 2018. je ravnateljica Koncertnog ureda Zadar. Završila je studij gitare na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Sa Zagrebačkim gitarističkim kvartetom i ostalim komornim i solističkim projektima nastupila je na više stotina koncerata u 30 zemalja svijeta. 

Radila je kao nastavnica gitare na Glazbenom učilištu Elly Bašić u Zagrebu (1998. - 2010.) i, nakon povratka u rodni grad, na Glazbenoj školi Blagoje Bersa u Zadru (2010. - 2018.). Održala je javne satove u SAD-u, Južnoafričkoj Republici i Belgiji i objavljivala u stručnim časopisima Gitara (Hrvatska) i Classical Guitar Magazine (Velika Britanija).

Jelka Milošević

Jelka Milošević (Zadar, 1954.), nakon diplome Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, radi u Tankerkomercu (1982. - 1991.), u Folijaplastu (današnjem Aluflexpacku) kao direktorica nabave, zatim kao komercijalna direktorica i članica uprave društva (1991. - 2007.). Od 2007. godine do odlaska u mirovinu 2018. zaposlena je u grupaciji Tehno holding d.o.o. kao direktorica više društava.

O nama

PRETPLATA ZA SVE KONCERTE

Glazbene večeri u Sv. Donatu, koje uživaju ugled najstarije zadarske glazbene manifestacije i jednoga od najstarijih hrvatskih glazbenih festivala, ove godine slave veliku obljetnicu. Taj je festival ponos Zadra i Hrvatske, a održavao se čak i za ratnih godina, oblikujući se u simbol našega grada.

Upravo su na Glazbenim večerima u Sv. Donatu karijeru počeli zadarski glazbenici svjetskoga glasa, poput obitelji Dešpalj, Katarine Livljanić, Ivana Repušića i drugih.

Kupnjom pretplate u iznosu od 300 kuna ostvarujete povoljnije cijene ulaznica, ali i podupirete rad Glazbenih večeri u Sv. Donatu.
Više informacija i predbilježbe na e-adresu: produkcija@kuzd.hr ili na telefon 023 62 77 62.

ULAZNICE ZA POJEDINAČNE KONCERTE

Ulaznice se kupuju:

 • na infopultu Kneževe palače, Poljana Šime Budinića 3, Zadar (karta), radnim danom od 11 do 13 i od 19 do 21 sat te subotom od 11 do 13 sati; nedjeljom se ulaznice prodaju samo na mjestu održavanja koncerta
 • ispred koncertnog prostora uoči svakog koncerta, od 20 do 21 sat
 • na našim mrežnim stranicama (putem servisa ulaznice.hr)

CIJENE

 • 16.7., ulaz slobodan
 • 19.7., 80 kn
 • 22.7., 50 kn
 • 25.7., 50 kn
 • 28.7., ulazak slobodan; preporučene donacije: 40 kn
 • 30.7., 50 kn
 • 8.8., 50 kn
 • 14.8., 70 kn
   

POPUSTI

Pravo na povlaštenu cijenu ulaznice od 40 kn za sve koncerte imaju prijatelji Glazbenih večeri u Sv. Donatu, umirovljenici, studenti i osobe s invaliditetom.
Pravo na povlaštenu cijenu ulaznice od 20 kn za sve koncerte imaju studenti glazbenih akademija i učenici glazbenih škola.

NAPOMENE

Preuzimanje karata s popustom moguće je ostvariti samo u pretprodaji (na infopultu Kneževe palače).

Ulaznice koje se kupuju na mjestu održavanja koncerta skuplje su za 10 kuna od ulaznica kupljenih u pretprodaji na infopultu Kneževe palače.
 

Info

MEDIJSKE OBJAVE

PRESS

Organizacija

Grad Zadar
UO za kulturu i šport
Narodni trg 1
23000 Zadar
+385 23 208070

Produkcija

Poljana Šime Budinića 3
Knezeva palača, I. kat
+385 23 627 762
info@kuzd.hr
www.kuzd.hr

Melita Ivković, ravnateljica
Sunčica Špoljarević, Ivana Panžić, producentice
Mario Smoljan, šef tehnike
Saša Miočić, ton majstor

Vizualni identitet

dizajn:
Miran Bašić, dipl. dizajner
Otto Kušec, dipl.dizajner

voditelj projekta:
prof. dr. sc. Feđa Vukić

Fotografija

Službeni fotograf 60. GVD: Željko Karavida
Autori arhivskih fotografija: Ante Brkan, Abdulah Seferović, Zvonko Kucelin, Vladimir Ivanov, Željko Karavida60. Glazbene večeri u Sv. Donatu održavaju se pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske i pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića.
HRVATSKI SABOR

Uz potporu

Sponzori

Arhiva

TEST